Mongolian Hot Pot 

Hồi trước ấy, mình có nhiều niềm vui lắm. Bây giờ mình chỉ còn hai niềm vui là ăn và ngủ. Dạo này diet nên ăn uống rất khắt khe, đâm ra còn vui với mỗi bạn ngủ thôi. Vậy cũng đủ.

I felt too much, she didn’t. —(six-word story)
PNKSMN