just-relatable:

good vibes here!

When a period sheds a tear, it becomes a comma
And when a comma dries its tears, it becomes a period

20140724 Blonote

Có một số người, dù mình có đi về đâu, làm gì, thì duyên cũng định sẵn là mình sẽ gặp họ.

Có một số người, định sẵn là họ sẽ gặp nhau và thuộc về nhau.

Có một số người, định sẵn là mình sẽ gặp họ, thương họ, nhưng bắt buộc phải đứng ngoài, nhìn họ và người khác thuộc về nhau.

Rốt cuộc thì cũng là cùng cái định sẵn đó, nhưng bản thân chỉ có thể gặp họ, chỉ có thể gặp mà không thể tiến thêm một bước nào khác.

wolverxne:

Another day; another rain. | by: { archetype }

My Neighbor Totoro scenery

Do you hate people?

I don’t hate them…I just feel better when they’re not around.

—Charles Bukowski (via kushandwizdom)

What’s the saddest sound a human can make?

20140723 Blonote

PNKSMN